Tag Archives: Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija

Noderīgi par ātro kredītu

Pirms aizņemties ātro kredītu, cilvēkiem der zināt dažas svarīgas lietas. Pirmkārt, ātro kredītu, ir jāatmaksā, tāpēc tie, kuri iecerējuši aizņemties naudu un to vēlāk neatmaksāt var iebraukt auzās. Ātrais kredīts ir paredzēts cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama nauda ātri. Neskatoties uz to, ka ātros kredītus var viegli un ātri aizņemties, ir jāatceras to, ka šie aizdevumi, ir arī ātri jāatmaksā. Tas nozīmē to, ka katram kredītu ņēmējam ir jāredz solis uz priekšu un skaidri jāzina diena, kad tiks ieskaitīta alga vai kādā citā veidā, tiks gūti nepieciešamie ienākumi, lai pilnībā atmaksātu ātro kredītu.

Cik pieejami ir ātrie kredīti?

10 EUR

Nekas īpašs nav nepieciešams, lai saņemtu ātro kredītu. Tie ir izstrādāti maksimāli vienkārši, lai katrs interesents varētu iegūt atbildi dažu minūšu laikā. Ir tikai dažas prasības, lai aizņēmējs varētu pretendēt uz šāda veida kredītu internetā.

Pateicoties daudzveidīgajam nebanku kredītu tirgum un salīdzinoši vienkāršai to noformēšanai, ātrie kredīti var noderēt dažādu finansiālu situāciju risināšanai. Tie pieejami dažādos apmēros – sākot ar dažiem simtiem, līdz pat vairāku tūkstošu eiro vērtībā.

Īstermiņa kredīti nereti pirmajā aizņemšanās reizē tiek izsniegti bez procentu maksas – pēc noteiktā termiņa, kas visbiežāk ir 30 dienas, būs jāatdod tikai tik, cik aizņēmies. Aizņemoties atkārtoti, tiek piedāvātas dažādas citas priekšrocības, piemēram, dalība lojalitātes programmās vai iespēja aizdevumam pieteikties ar īsziņas starpniecību.

Par Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociāciju

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija sevī ietver ārpus banku sektora strādājošos uzņēmumus, kas nodarbojas ar finanšu pakalpojumu sniegšanu (tostarp – arī iestādes, kas izsniedz ātros kredītus), un tās misija ir radīt uzticamu un atbildīgu nozares darbību, kuru atzinīgi novērtētu gan pakalpojumu izmantotāji, gan attiecīgo nozari uzraugošās iestādes un institūcijas. Lai šo misiju īstenotu, asociācija ir izvirzījusi vairākus mērķus:

 • Informēt sabiedrību par to, kā darbojas alternatīvi finanšu pakalpojumi un kādas iespējas tie sniedz;
 • Veicināt pakalpojumu kvalitātes latiņas celšanu, ieviešot labai praksei atbilstošus standartus biedru darbībā;
 • Nodrošināt biedru klientu strīdu izskatīšanu bez tiesas iejaukšanās.

Lai piepildītu šos mērķus, asociācija

 • Izstrādā dažādus dokumentus, ar kuru palīdzību tiek veicināta nozares attīstība;
 • Sadarbojas ar iestādēm, kas nodarbojas ar šīs nozares uzraudzīšanu;
 • Ar dažādu pasākumu palīdzību cīnās pret negodīgu pakalpojumu sniegšanu;
 • Veic tirgus izpēti, kā arī nodarbojas ar asociācijas atpazīstamības veicināšanu.

Ātrie kredīti ir kļuvuši par pieprasītāko aizdevuma veidu Latvijā. Tas ir pamatojams ar to, ka bankas un citi nebanku kreditori uzstāda pārāk augstas prasības no kredītu ņēmēju puses, kuras ir gandrīz neiespējami izpildīt.

Lafpa

LAFPA ir Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija. Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija apvieno ārpus banku sektora esošus uzņēmumus, kas iedzīvotājiem Latvijā sniedz finanšu pakalpojumus. Tie visbiežāk ir nebanku aizdevēju kredīti, kurus cilvēki var aizņemties diezgan ātrā laikā. Liela daļa šīs asociācijas ir tieši ātrie kredīti, bet ir pievienojušies arī citi aizdevēji. Pie asociācijas pieder arī uzņēmumi kuri nodarbojas ar hipotekāro kredītu un maksājumu karšu izsniegšanu. Šīs asociācijas mērķis ir veidot ilgtermiņa sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm.

Uz doto brīdi šajā asociācija ir daudz biedri.

Pazīstamākie no asociācijas biedriem ir:

 • SMSCREDIT
 • VIVUS
 • ONDO
 • BANKNOTE
 • WEST KREDIT
 • Un citi.

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija ir izveidojusi atpazīstamības zīmi “Atbildīgs aizdevējs”. Šis zīmols apzīmē konkrētā uzņēmuma piederību pie apvienības izstrādātās politikas, kas sniedz aizņēmējiem papildus aizsardzību un paredzamus sadarbības noteikumus.

Šī asociācija darbojas ar skaidriem mērķiem un uzdevumiem. Izveidojot šo asociāciju tika nosprausti konkrēti darbības mērķi:

 • Pārstāvēt biedru intereses finanšu pakalpojumu tirgū un sadarbībā ar likumdevēju un uzraudzības iestādēm.
 • Celt pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, veicinot nozares labai praksei atbilstošu standartu ieviešanu biedru ikdienas darbībā.
 • Veicināt sabiedrības izpratni par alternatīvajiem finanšu pakalpojumiem un to sniegtajām iespējām.
 • Nodrošināt patērētāju strīdu izskatīšanu ārpustiesas kārtībā.

Lai sasniegtu šos mērķus ir nosprausti konkrēti uzdevumi kuri ir pamatā šīs asociācijas darbībai. Kā mēs visi saprotam, mērķu sasniegšanai ir nepieciešams skaidrs plāns un nosprausta darba gaita.

Lūk Lafpa uzdevumi, saskaņā ar kuriem noris asociācijas darbība:

 • Aktīva dalība nozares attīstības stratēģisko un konceptuālo dokumentu izstrādē.
 • Sadarbība ar nozari uzraugošajām un citām valsts pārvaldes iestādēm.
 • Pasākumu organizēšana cīņā pret negodīgu komercpraksi.
 • Nozares tirgus izpēte.
 • Asociācijas biedru interešu pārstāvēšana attiecībās ar juridiskām un fiziskām personām.
 • Asociācijas atpazīstamības veicināšana.
 • Juridiskās palīdzības un konsultāciju sniegšana asociācijas biedriem.

Lai uzlabotu iedzīvotāju finanšu plānošanas prasmes, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija katru trešdienu, asociācijas telpās, bezmaksas piedāvā finanšu prātības konsultācijas. To laikā ikviens nebanku aizdevumu kredītņēmējs varēs saņemt finanšu un juridiskās konsultācijas. Šādā veidā tiek sniegta palīdzība cilvēkiem kuri ir saskārušies, piemēram, ar ātrajiem kredītiem un vēlas izvairīties no potenciālajiem sarežģījumiem. Tāpat, var saņemt dažādu informāciju par citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar šo sfēru.

Ko Lafpa piedāvā

Asociācija piedāvā iespēju cilvēkiem kuri ir aizņēmušies vairākus kredītus pie asociācijas biedriem un ir nonākuši atmaksas grūtībās panākt vienošanos par aizdevumu pakāpenisku atmaksu. Šādā veidā ir iespējams izvairīties no parādu piedziņas un tiesas. Asociācija ir izstrādājusi kārtību, kādā kredītņēmējs un asociācijas biedri var vienoties par pakāpenisku parādu atmaksu, ievērojot katra kredītņēmēja individuālās iespējas parādus atdot.

Asociācija ir izveidojusi klientu hartu. Klientu harta ir asociācijas biedru klientiem adresēts dokuments, kurā ietverti Labās prakses standarta noteikumi un izteikta biedru labas gribas apņemšanās, ko asociācijas biedri ievēro attiecībās ar saviem klientiem. Klientu hartas uzdevums ir informēt biedru klientus par to tiesībām un rīcību gadījumā, ja radušās problēmas atmaksāt aizdevumu, kā arī par sūdzību iesniegšanas kārtību.

Kā redzams, šī asociācija darbojas gan aizdevēju gan aizņēmēju interesēs. Tiek ievērotas abu pušu intereses un vajadzības. Ja jums ir radušās problēmas ar aizdevuma atmaksu, tiek sniegta iespēja kā to risināt, tajā pašā laikā sniedzot aizdevējam iespēju saņemt viņa naudu bez liekām darbībām, kas var būt saistītas ar tiesu un parādu piedziņas uzņēmumiem.