Revolūcija

Revolūcija 24/7 – tikai tas, kas atbilst tam.

Tā izklausās kā lieliska ideja no pirmā skata, bet vai kaut kas tāds patiešām var darboties? Vai tiešām ir veids, kā efektīvu plānošanu un ievērošanu padarīt mazāk. Galveno uzvaru liekot uz vārdu efektīvs – REVOLŪCIJA! Vai tas ir tāpat kā daudz gudru treniņu režīms, kuru mērķis ir palīdzēt Jums iegūt tādus pašus rezultātus ar daudz mazāk intensīviem treniņiem un ne tik stingru diētu, bet kas galu galā izrādās nav arī tikpat efektīvi?
​Revolūcija 24/7 pierāda pretējo!

Lai tā būda rūc!

Šajā pārskatā mēs izpētīsim noderīgu akadēmisko literatūru par efektīvu strādājošā kapitāla pārvaldību un sniegsim dažas darbības vadlīnijas maziem uzņēmumiem. Jo īsāks naudas apmaiņas cikls, jo mazāks uzņēmuma ieguldījuma apmērs un līdz ar to mazākas uzņēmuma finansēšanas vajadzības. Kaut arī finanšu atlikuma noteikšana tiek lielā mērā nosodīta, ir iespējams piemērot dažus analītiskus noteikumus, lai palīdzētu efektīvi pieņemt labākus lēmumus un optimizēt finanšu plūsmas vadību.
Kā Jūs zināt, neto apgrozāmais kapitāls korelē ar finansēm. Neto apgrozāmais kapitāls ir starpība starp aktīviem (kas firmai pašlaik pieder) un īstermiņa saistībām (ko firma pašlaik ir parādā). Apgrozāmie aktīvi un īstermiņa saistības ir firmai pieejamie finanšu avoti un izmantotā nauda. Skaidrs, ka uzņēmuma spēja izpildīt savas pašreizējās finansiālās saistības ir atkarīga no tā spējas efektīvi pārvaldīt savus apgrozāmos līdzekļus un saistības.
Efektīvai apgrozāmā kapitāla vadībai ir nepieciešams formulēt optimālu strādājošā kapitāla politiku un finanšu plūsmas periodisko vadību, krājumus, saņemamos maksājumus, uzkrājumus un veicamos maksājumus. Un tāpēc, ka slikta strādājošā kapitāla vadība var nopietni bojāt uzņēmuma kredītspēju un ierobežot piekļuvi naudas un kapitāla tirgiem, ir jādara viss iespējamais, lai mazinātu uzņēmuma saistību neizpildes risku
Likviditātes nozīme ir nenovērtējama. Turklāt viss, kas negatīvi ietekmē uzņēmuma finanšu elastību, degradē tā spēju aizņemties un tikt galā ar negaidītām finansiālajām grūtībām. Uzņēmumam ir jāsaglabā tā spēja reaģēt uz neparedzētiem izdevumiem un investīciju iespējām. Finansiālā elastība izriet no uzņēmuma piesaistīto līdzekļu izmantošanas, kā arī naudas līdzekļu uzkrājumiem.
Praksē, optimāla strādājoša kapitāla pārvaldība ietver efektīvu naudas apmaiņas ciklu, efektīvas darbības ciklu, atbilstoša līmeņa uzkrājumu, krājumu un kreditoru parādu noteikšanu, un ar to saistītajām finansēšanas iespējām. Strādājošā kapitāla politika ietekmē uzņēmuma bilanci, finanšu rādītājus (pašreizējie aktīvi un aktīvi ar augstu likviditāti) un, iespējams, kredītreitingu. Laba izpratne par uzņēmuma finanšu maiņas ciklu, vai cik ilgi ir nepieciešams pārvērst ieguldīto naudu ienākumos, ir svarīgi efektīva uzņēmuma strādājošā kapitāla pārvaldībai.
Naudas apmaiņas cikls ir laiks, kas pagājis no ražošanas procesa sākuma līdz skaidras naudas saņemšanai par gatavo produkciju pārdošanā. Parasti uzņēmums iegādājas izejvielas un rada produktus. Šie produkti tālāk tiek pārdoti. Pēc tam, kad produkti tiek pārdoti bieži vien uz nomaksu, tad firma gaida, kad tā saņems maksājumu, kurā brīdī šis process sākas no jauna.