Pensijas lietas

Pensija ir mūsu vecumdienu nodrošinājums. Tieši tādēļ, nekad nav par agru sākt par to domāt. Ir dažādi veidi kā varat iekrāt vecumdienām, ne tikai krājot naudu zeķē. Daudzi cilvēki nav īsti pārliecināti kas tad īsti ir pensiju fondi un kā tie darbojas. Izglītojoties šajā jautājumā jūs tikai varat iegūt papildus labumu un, iespējams, varēsiet sākt aktīvāk nodarboties ar savas pensijas kapitāla veidošanu.

Latvijā darbojas trīs pensiju līmeņi:

  • 1. pensiju līmenis ir obligātais un mums nav iespēju to kontrolēt. Šīs iemaksas tiek veiktas no mūsu ienākumiem un nodrošina mūsu pamata pensiju. No šīm iemaksām tiek maksāta pašreizējo pensionāru pensijas, paralēli, arī mums tiek garantēta pensija.
  • 2.pensiju līmenis ir obligāts katram strādājošam cilvēkam un iemaksas fondos nodrošina valsts, taču jums ir iespējas izvēlēties kādos fondos nauda tiks ieguldīta.
  • 3. pensiju līmenis ir katra brīva izvēle veikt papildus iemaksas obligātajām un uzkrāt līdzekļus lielākai pensijai. Šīs papildus iemaksas tiek veiktas pensiju fondos un tās var veikt individuāli vai arī darba devējs. Pēc tam attiecīgie fondu pārvaldītāji ieguldīs šo naudu vērtspapīros. Atkarībā no tā cik veiksmīgi tiek ieguldīta nauda, iespējams vairot kapitālu. Latvijā privātos pensiju fondus ir atļauts veidot Latvijas komercbankām, apdrošināšanas sabiedrībām un juridiskām personām.

Latvijā ir pieejami divu veidu privātie pensijas fondi:

  • Slēgtie fondi kur par dalībnieku var kļūt uzņēmumu vai organizāciju dibinātāji, kuri uzkrāj pensiju darbiniekiem.
  • Atklātie fondi kur par dalībnieku var kļūt jebkura fiziska persona, kas veic iemaksas pati vai to dara darba devējs.

Ieguldot savus līdzekļus pensiju fondos, īpaši izmantojot 3. pensiju līmeni, ir gana riskanti. Šie līdzekļi tiek ieguldīti dažādos vērtspapīros un ar šādiem darījumiem vienmēr pastāv zināms risks. Ir dažādi fondu veidi un to riska pakāpe atšķiras. Diemžēl, tie fondi kuri piedāvā gūt vislielāko peļņu arī ir visriskantākie. Izvēle ir jūsu ziņā vai paļauties uz šiem fondiem, samierināties ar to, kas jau jums būs neatkarīgi no ieguldījumiem vai krāt naudu vecumdienām pašiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.