Makroekonomika

Makroekonomika ir zinātnes nozare ekonomikā, kuras galvenais mērķis ir pētīt un izskaidrot cēloņsakarības tautsaimniecības līmenī, kas parāda to kā tautsaimniecība funkcionē kopumā. Tātad makroekonomika parāda vidējo cenu līmeni, nodarbinātības skaitu, tautsaimniecības un rūpniecības ražošanas apjomu, kā arī valsts iedzīvotāju ienākumu līmeni.

Makroekonomikas loma

Kāpēc makroekonomika ir svarīga? Un ar ko makroekonomika atšķiras no ekonomikas? Makroekonomika ir svarīga valsts ekonomiskās un sociālās politikas veidošanā un īstenošanā, jo vairāk vai mazāk katra valdība, ieskaitot politiskās partijas, kuras veido valdību, ir atbildīgas gan par valsts ekonomisko stāvokli un ekonomisko izaugsmi, gan arī par valsts iedzīvotāju vidējo dzīves līmeni.

Tātad, ja iedzīvotājs cieš trūkumu no nabadzības, atbildīgi par to ir valdībā esošie politisko partiju deputāti. Par makroekonomikas teorijas nepieciešamību vēsturiski politikas trūkums 19. gadsimta 20. gados, kas iedzīvotāju starpā izraisīja lielu depresiju kā attīstītajās valstīs tā arī mazāk attīstītajās, radīja nepieciešamību pēc makroekonomikas teorijas izveides.

Lielbritānijas ekonomists Džons Meinards Keinss

Ir vērts atcerēties to, ka viens no galvenajiem makroekonomikas pamatlicējiem ir Lielbritānijas ekonomists Džons Meinards Keinss, kurš savas dzīves laika mēģināja izskaidrot lielās depresijas cēloņus un ekonomiskās krīzes darbības mehānismu. Tātad ekonomiskā krīze sākās ar to, ka cilvēki nespēj atļauties samaksāt sadzīves rēķinu un nokārtot savas saistības ar kreditoriem vai citiem līzinga devējiem. Iedzīvotāji zaudē ieķīlātos kustams un nekustamos īpašumus un grimst arvien dziļākā depresijā. Tāpēc ir nepieciešama makroekonomika, kas palīdz noturēt stabilu valsts iedzīvotāju dzīves līmeni un neļauj atsākties depresijai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.